Kollaborativ e-learning för spridda projektteam

lördag 29 september, 2012

LC2 lanserar kollaborativt e-learning för spridda projektgrupper. PM teamwork möjliggör ett tids- och platsoberoende lärande i projektledning som leds av en distanslärare.