Leverantör till Västra Götalandsregionen

lördag 18 april, 2015

LC2 är leverantör av IPMA certifieringsförberedande kvalificerad projektledarutbildning. Utbildningen genomförs i två steg i ett “blended learning” koncept omfattande totalt 8 utbildningsdagar.