Grundkurs i Projektledning, IPMA registrerad

tisdag 5 maj, 2015

Grundkurs i Projektledning har re-verifierats av IPMA. Registreringen följer en kvalitetsprocess enligt IPMA. Den kartlägger och verifierar kursens innehåll. Det är en varudeklaration granskad av en oberoende part med målet att att göra det enklare för företag och individer att välja rätt kurs i projektledning.