Preparandkurs IPMA-B – på distans

Preparandkurs IPMA-B är en förberedande distanskurs inför certifiering som senior projektledare.

Kursmål

Att effektivt och tryggt ta dig igenom certifieringsprocessen och framgångsrik certifiering enligt IPMA-B.

Kursinnehåll

  • Litteraturstudier
  • Kartläggning av erfarenhet enligt NCB
  • Utveckling av projektförslag
  • Kartläggning av metodkompetens enligt NCB
  • Kartläggning av beteendekompetens enligt NCB
  • Provförberedelser med preparandsimulatorn X-AM NCB – KiP
  • Utveckling av projektledningsrapport
  • Förberedelser inför workshop och intervju

Genomförande

Under kursen har du en personlig kurscoach, som är certifierad projektledare eller senior projektledare och som själv har erfarenhet av certifieringsprocessen enligt IPMA.  Tillsammans arbetar ni fram en genomförandeplan som passar din arbets- och livssituation. En målsättning i kursen är att förbereda alla formulär inför certifieringsprocessens obligatoriska introduktionsseminarium. Därefter fokuserar du på att förbereda dig inför certifieringsprovet. Provförberedelser sker genom litteraturstudier, arbete med den webb-baserade Preparandsimulatorn X-AM NCB-KiP och med för ändamålet framtagna litteraturreferenser. Simulatorn visar tydligt din kunskapsutveckling och indikerar när du är väl förberedd på certifieringsprovet. Efter certifieringsprovet stöttar dig coachen med projektledningsrapporten och guidar dig fram till workshop och intervju. Din distanscoach följer hela tiden dina förberedelser och hjälper dig att optimera vägen fram till certifikat..

Målgrupp & förkunskaper

Du har minst 55 månaders erfarenhet av projektledning från de senaste 12 åren. Du har redan teoretiska kunskaper i projektledning motsvarande Grundkurs i projektledning, men behöver fräscha upp dessa. Du vill under flexibla studieformer, men med personligt stöd förbereda dig på en projektledarcertifiering enligt IPMA-B.

Övrigt

  • Om kursen paketeras med certifiering erhåller du 10% rabatt på certifieringsavgiften som är 29 000 kr
  • Inleds vid behov av teoretiska projektkunskaper med Grundkurs i projektledning, merpris 7 900 kr

 

Anmäl dig här Kontakta mig

Recensioner och erkännanden

Jag var effektiv och kände mig trygg!

Två böcker ingick varav den ena var den bästa jag stött på i detta ämne (Tonnquist). Den andra var inte lika strukturerad. Vi testtillfället märktes det tydligt vilka som haft handledning och jobbat med testverktyget. Ett par av oss var klara efter någon timme samtidigt som några andra verkade rejält förvirrade och redan i tidsnöd. Att göra självutvärderingarna helt själv utan feedback hade jag inte velat sett så här i efterhand. Nu gick det ganska smidigt, men utan instruktioner hade det varit en rejäl uppförsbacke.

Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Kursfakta

Längd: 60-80 timmar under minst 5-6 mån.
Startdatum: Flexibelt
Slutdatum: Flexibelt
Kursdagar: Flexibelt
Ort: Distans
Pris: 18 600 kr ex moms
I priset ingår:
Personlig vägledning
Preparandsimulatorn X-AM NCB-KiP
Kurslitteratur
Korsreferenser mellan NCB-KiP och litteratur
Mallar till projektförslag och projektledningsrapport
Kurslitteratur:
Projektledning; Tonnquist
Individer, grupper och ledarskap i projekt; Jansson&Ljung
NCB-Kompetens i Projektledning, (KiP); Svenskt Projektforum
Språk: Sve, Eng
Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 031-723 21 28