Hem » Consulting

Förändringsledning

LC2 arbetar med organisationsutveckling där vi hjälper företag i deras förändringsarbete. Vår syn på organisationer präglas av både affärsstrategiskt fokus och en involvering av organisationen och dess medarbetare. Detta för att förändringarna skall nå så många som möjligt och skapa engagemang och motivation. Genom att ta hänsyn till inte bara de strategiska målen och behoven utan också organisationen, gruppen och individen skapas förändringar som accepteras och efterlevs av alla samt ett ekonomiskt positivt resultat. På detta sätt kombinerar vi hårda fakta med mjuka värden där effektivitet och individperspektiv står i fokus.

I våra uppdrag arbetar vi som konsulter, bollplank och/eller projektledare.

Inom området consulting arbetar LC² inom följande områden:

Utveckling av organisationer

En grov tumregel inom området organisationsförändringar säger att 80% av alla större förändringsprojekt inte når de uppsatta målen för att de antingen fokuserar för mycket på antingen hårda fakta eller mjuka värden. En framgångsfaktor är kombinationen av dessa båda värden.

Genom att kombinera hårda fakta med mjuka värden skapar vi en helhet i förändringsarbetet. Vårt mål är därför att tillsammans med våra kunder hitta en balans mellan förändringar av struktur, processer och planering å ena sidan, och engagemang och delaktighet av så många i organisationen som möjligt å andra sidan.

Exempel på uppdrag vi levererar på organisationsnivå:

Utveckling av grupper/ledningsgrupper

Effektiva, högpresterande arbetsgrupper är ofta navet i en framgångsrik organisation. Är grupperna också bra på att samarbeta sinsemellan skapar detta ytterligare utrymme för drivkraft och dynamik. Vår syn på grupputveckling är att grupper utvecklas enligt dynamiska principer som kan liknas vid en individs utveckling från litet barn till en mogen och ansvarstagande vuxen. För att grupper skall utvecklas behöver de stöd i den utvecklingsfas de befinner sig i. Därför arbetar vi med Susan Wheelans grupputvecklingsmodell och mätinstrumentet GDQ, som mäter var i utvecklingen gruppen befinner sig, hur effektivt den arbetar och vad gruppen behöver arbeta med för att bli ännu effektivare.

Exempel på uppdrag vi levererar på gruppnivå:

Utveckling av individer

Individer och relationer mellan individer utgör de viktigaste byggstenarna i en organisation. Ledare och medarbetare med rätt kompetens och engagemang samt motivation är idag en förutsättning för att organisationer skall överleva på marknaden. Vårt arbete med utveckling av individer grundar sig i ge individer rätt förutsättningar och kompetens för att inte bara kunna utföra sitt arbete utan också för att överträffa sina mål.