Hem » Coaching

Vad är egentligen coaching?

Professionell coaching är mer än en modefluga. Det är ett effektivt sätt för individer och grupper att utvecklas och nå resultat.

Coaching handlar om att stödja, utmana, inspirera och vägleda människor så att de kan utvecklas snabbare och i rätt riktning. Detta gäller både individer och grupper. Coaching är ett samarbete som fokuserar på att klienten arbetar mot sina egna definierade visioner och mål med stöd från en professionell coach. Genom att öppna upp möjligheter, främja eget ansvar, undanröja hinder, ge stöd och fokus samt skapa resultat når klienterna sina mål snabbare och effektivare. Detta sker genom dialog, reflektion och handlande. Coaching främjar också personlig utveckling, skapar medvetenhet och ansvarstagande samt ger klienten struktur, stöd och återkoppling.

Coachingprogram

Våra program vänder sig till såväl företag som privatpersoner. Kontakta oss för att skräddarsy ett program och för prisuppgifter.

Vi erbjuder coaching inom följande områden: