Hem » Ledarskap

Framtidens ledare – Hur utvecklas dem?

Vilka är Dina styrkor i Ditt ledarskap? Vilka områden behöver Du utveckla Vilka förväntningar, krav och tankar har den nya generationens medarbetare på arbetsliv och ledarskap?  Vad krävs det av Dig som ledare för att kunna attrahera, motivera, utveckla och leda dessa unga medarbetare och samtidigt nå resultat för din organisation?

LC2s konsulter har både lång och om fattande erfarenhet av att utveckla och utbilda chefer och ledare. Vi använder oss av den senaste forskningen och de metoder och verktyg som används är evidensbaserade.

Som utgångspunkt för vår syn på ledarskap står det transformativa ledarskapet, en ledarskapsmodell som har en tydlig förankring i forskning och med bevisat positiva organisatoriska resultat. Viktiga komponenter i denna modell är att vara en förebild och ha ett etiskt förhållningssätt, inspirera och motivera andra samt visa omtanke. Ledarskapet sker således i relation till både medarbetare, kollegor, kunder och organisationen i stort.  

I vårt arbete med utveckling av ledare utgår vi från ett holistiskt perspektiv där chefen/ledaren är en del i en helhet. Förståelsen för denna helhet är en viktig utgångspunkt tillsammans med en väl förankrad värdegrund för att kunna styra verksamheten på ett effektivt sätt. Därför utgår våra insatser från en grundförståelse för verksamhet, värderingar och mål.

Vi erbjuder både öppna och samt företagsinterna utbildningar där vi skräddarsyr utbildnings- och utvecklingsinsatser.