onsdag 22 maj
onsdag 22 maj

Verktyg

Tränings- och utbildningsverktyg

Projektsimulatorn™ SimulTrain® är ett Dator eller Webb-baserat tränings- och utbildningsverktyg som möjliggör kostnadseffektiv och motiverande praktisering av projektledningens kompetenser.

Simulatorn som bygger på en vetenskaplig modell av mänskligt beteende tar hänsyn till faktorer som motivation, ansvar och teamförhållanden. Därigenom simulerar den på ett realistiskt sätt många av de situationer som uppstår i ett verkligt projekt. SimulTrain® togs ursprungligen fram vid tekniska högskolan i Lausanne 1995. Sedan flera år utvecklas och marknadsförs den internationellt av STS, Sauter Training & Simulation AG. LC² är STS:s svenska partner, återförsäljare och distributör. Projektsimulatorn™ används sedan flera år i våra egna kurser och utbildningar. LC² samarbetar även med utbildningsorganisationer och utbildningskonsulter som använder sig av det pedagogiska verktyget i sin egna verksamhet.

En typisk utbildningsworkshop med Projektsimulatorn™ genomförs under 1,5 – 2 dagar. Av denna tid är 3 – 4 h ren simuleringstid, som är uppdelad i 2 alternativt 3 perioder. Ca. 2-3 h ägnas åt projektplanering. Under workshopen simuleras ett projekt med 6 eller 11 veckors varaktighet.

Simulatorn körs lämpligen på bärbara datorer, vilket ökar flexibiliteten och möjliggör en pedagogisk layout. Simuleringen genomförs av pedagogiska skäl i grupper om 3-4 personer, där varje grupp har sin dator. Vi rekommenderar max. 4 grupper per workshop. Eftersom inlärningsprincipen learning-by-doing tillämpas är kursledaren eller SimulTrainern, framförallt aktiv under genomgångarna och diskussionerna.

Läreffekterna av en workshop med Projektsimulatorn™ beror på hur SimulTrainern bygger upp sin kurs. Simulatorn erbjuder stor flexibilitet att designa upplägget efter behov. Den realistiska projektsimuleringen gör det möjligt att diskutera projektledningens utmaningar när de upplevs.

Programapplikationen är idag webb-baserad, men finns även i en desktop version. Bildskärmen på datorn som används bör minst ha formatet 15”, för att gruppen tillsammans skall kunna bearbeta innehållet på skärmen. Eftersom simuleringen inkluderar ljudmeddelanden krävs ljudkort och högtalare (gärna externa). För smidigare och snabb navigering i simulatorn är en datormus nödvändig.

Simulatorn kan pausas men endast köras en gång per licens. Simuleringen är tillgänglig 12 månader efter distribution av accsessdata.

Den webbaserade Preparandsimulatorn X-AM IKM består av ett stort antal flervalsfrågor baserade på kunskapsbaserna IPMA Competence Baseline, ICB, och Individuell kompetensmodell för projektledning, IKM, vilka certifieringsprovet i IPMA:s certifieringsprocess bygger på. Genom att resultaten från de olika sessionerna loggas kan kunskapsutvecklingen följas. Du får en indikation på hur väl förberedd du är. Genom att alla korrekta svar förklaras blir testsimulatorn även ett verktyg för lärande, och ett snabbt sätt att tillgodogöra sig den teoretiska projektkunskap som en certifiering kräver. Preparandsimulatorn finns även i en PMI-CAPM, PMI-PMP och PRINCE2 version. Du kan träna dina kunskaper inom olika områden, repetera frågor som du har besvarat fel, simulera hela test och följa din kunskapsutveckling. Genom att du kan gå tillbaka till frågorna och få en förklaring blir testsimulatorn X-AM ett verktyg för lärande. Tjänsten är tillgänglig 2 månader efter distribution av accessdata.

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ