måndag 17 juni
måndag 17 juni

Utvecklande Ledarskap (UL): Framtidens ledarskap – baskurs

[col1]

Utvecklande Ledarskap (UL): Framtidens ledarskap – baskurs

Vilka är Dina styrkor i Ditt ledarskap? Vilka områden behöver Du utveckla? Ser Du på Dina egna ledarskapshandlingar på samma sätt som Dina medarbetare uppfattar och tolkar dem eller finns det viktiga skillnader? Hur motiverar, inspirerar och leder du på bästa sätt medarbetare idag och i framtiden?

Kursmål

• God kunskap och förståelse för ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL™) och vad som krävs för att leda sig själv och sina medarbetare
• Personlig 360°-feedback på Dina dagliga ledarbeteenden
• Ökad självinsikt och medvetenhet om Ditt ledarskap där Du har identifierat och förtydligat Dina utvecklingsbehov som ledare
• Ökad kunskap om vad som skapar inre motivation både hos dig själv och hos Dina medarbetare
• Konkreta verktyg för Din utveckling som ledare
• Personlig handlingsplan för Ditt ledarskap

Kursinnehåll

  • Vad är ledarskap? Skillnaden mellan chefsskap och ledarskap
  • Fördjupad självpresentation
  • Ledarskapsmodell: Utvecklande Ledarskap (UL)
  • Resultat 360-gradersbedömning
  • Målbildsarbete
  • Utveckling av en egen handlingsplan
  • Vara en förebild-värdegrundsarbete i praktiken
  • Coachande förhållningssätt
  • Motivation – egen och andras
  • Ge och ta feedback

Genomförande

Du får genom upplevelsebaserat lärande ta del av ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap och får sedan genom diskussioner och övningar kunskap om hur denna modell kan användas för att leda den nya generationens medarbetare.
Du får en detaljerad sammanställning på hur Ditt ledarskap uppfattas med hjälp av en 360-graders bedömningsmodell som är baserat på hur underställda, jämställd och chef tolkar Dina ledarskapshandlingar.
Genom enskild reflektion och diskussion/analys i mindre grupper får Du hjälp med att tolka Din sammanställning. Dina styrkor och utvecklingsområden identifieras och Du får idéer och uppslag om hur Du kan arbeta med Din personliga utveckling. Slutligen arbetar Du fram en konkret handlingsplan för Din personliga utveckling som ledare.
Under fördjupningsdagarna sker en uppföljning kring den personliga handlingsplanen. Erfarenheter diskuteras och analyseras. Viktiga ledarverktyg presenteras och praktiskt inriktad träning av dessa sker i mindre grupper, bl.a. coachande förhållningssätt, vara en förebild/värdegrundsarbete, ge/ta feedback, motivera sig själv och andra.
Du har tillgång till certifierade UL-handläggare som stöd i Din utveckling under hela utbildningen.

Målgrupp & förkunskaper

Ledare som vill utforska, reflektera och utveckla sitt ledarskap i syfte att höja effektiviteten hos sig själva samt i arbetsgruppen och organisationen.
Ledare som vill stå bättre rustade för att leda den nya generationens medarbetare.
Förkunskaper: Minst ett års erfarenhet som chef och ledare.

[large-button title=”Anmäl dig här” link=”https://lc2.se/kursanmalan/”]

[large-button title=”Kontakta mig” link=”https://lc2.se/kontakta-lc2/”]

[/col1]

[col2]

Recensioner och erkännanden

[brownbox]

Saker trillade på plats
”Ledarstilsmodellen inom Utvecklande Ledarskap är den förklaringsmodell jag länge sökt och saknat för reflektion kring den egna ledarstilen. Träning i en trygg miljö utifrån egen utvecklingsplan utgör starten på en utvecklingsresa som fortsätter i den egna vardagen långt efter avslutad kurs”

[/brownbox]

Kursfakta

[brownbox]

Längd: 2+2 dagar
Startdatum: –
Slutdatum: –
Kursdagar: – – – samt – – –
Ort: Valhall Park, Ängelholm
Pris: 23 900 kr ex moms, resa och logi

I priset ingår:
Kursdokumentation
360-gradersbedöming inkl. handledning

Språk: Sve

Kontaktperson:
Marie Langenfeld
Tel: 031-723 21 28

[/brownbox]

 

[/col2]

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ