söndag 3 mars
söndag 3 mars

Presentationsteknik – på Engelska

[col1]

Presentationsteknik – på Engelska

Vad innehåller en bra och effektiv presentation? Hur skapar men kraftfulla inledningar och avslutningar – på engelska? Hur framför jag bäst mina budskap till en internationell och/eller engelsktalande publik? Hur kan jag bli bättre på att hantera invändningar och svåra situationer – på engelska ?
Utveckla din presentationsteknik och öka din trygghet i att genomföra presentationer, tal och workshops på engelska. Vare sig du arbetar utomlands, ofta befinner dig på affärsresor utomlands eller arbetar i en internationell organisation med engelska som koncernspråk så är detta utbildningen för dig.
Vår utbildning i presentationsteknik är en av få i Sverige som genomförs med fokus på det engelska språket.

Kursmål

• Öka säkerheten och tryggheten i att presentera på engelska inför internationella mottagare.
• Öka kunskapen om vad en framgångsrik presentation innehåller.
• Öka kunskapen om hur man planerar och genomför en framgångsrik presentation.
• Bli bättre på att genomföra analyser av mottagarna och hur budskap och presentationsstil kan anpassas till en internationell åhörarskara.
• Skapa kraftfullare introduktioner och avslutningar på presentationer.
• Öka förståelsen för vilken betydelse och påverkan kroppsspråket har i en presentation. Bli mer medveten om det egna kroppsspråket.
• Blir bättre på att hantera utmanande situationer såsom tuffa/provocerande frågor, invändningar, störande händelser.

Kursinnehåll

  • Learning from the best: Analys av berömda tal och presentationer på engelska.
  • The WHAT of successful presentations: Vad är en framgångsrik presentation?
  • The HOW of successful presentations: Hur planerar man och genomför en framgångsrik presentation?
  • Creating powerful introductions and endings: Skapa kraftfulla inledningar och avslutningar.
  • Managing your audience: Analys av mottagarna är en nyckelfaktor för en framgångsrik presentation.
  • Presenting to international audiences: Lär dig mer interkulturell kommunikation.
  • Giving and receiving feedback: Hur ger och tar jag emot feedback på ett utvecklande och konstruktivt sätt?
  • Managing yourself: Lär dig mer om och hantera ditt kroppsspråk, din nervositet samt stress.
  • Managing challenging situations: Lär dig hantera utmanande situationer såsom tuffa frågor, störningar under presentationen, sabotörer, etc

Genomförande

Utbildningen varvar teori med praktik men har ett tydligt fokus på att öva och träna. Med utgångspunkt i aktuell forskning och utbildarnas egna erfarenheter i internationella miljöer skapas en viktig grund som sedan övningar och diskussioner bygger på. Presentationsteknik är något som bara kan övas in och tränas. Deltagarna förbereder en uppgift inför dag 1 och får också en hemuppgift mellan dag 1 och 2. Varje deltagare får återkoppling av både gruppen samt av utbildarna.
Deltagarna är mer än välkomna att själva ta med eget material och tankar kring egna framtida presentationer de skall genomföra inom den närmaste framtiden.

Målgrupp & förkunskaper

Chefer och ledare som antingen arbetar internationellt och/eller i en internationell organisation och som behöver utveckla sina färdigheter i presentationsteknik på engelska.
Medarbetare som antingen arbetar internationellt och/eller i en internationell organisation och som behöver utveckla sina färdigheter i presentationsteknik på engelska.

[large-button title=”Anmäl dig här” link=”https://lc2.se/kursanmalan/”]

[large-button title=”Kontakta mig” link=”https://lc2.se/kontakta-lc2/”]

[/col1]

[col2]

Recensioner och erkännanden

[brownbox]

Saker trillade på plats
”Ledarstilsmodellen inom Utvecklande Ledarskap är den förklaringsmodell jag länge sökt och saknat för reflektion kring den egna ledarstilen. Träning i en trygg miljö utifrån egen utvecklingsplan utgör starten på en utvecklingsresa som fortsätter i den egna vardagen långt efter avslutad kurs”

[/brownbox]

Kursfakta

[brownbox]

Längd: 2 dagar
Startdatum: –
Slutdatum: –
Kursdagar: – – –
Ort: Göteborg, internat
Pris: 12 900 kr ex moms, resa och logi

I priset ingår:
Kursdokumentation
Mat, dryck & förfriskningar

Språk: Eng

Kontaktperson:
Marie Langenfeld
Tel: 031-723 21 28

[/brownbox]

 

[/col2]

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ