Hem » Ledarskap » TLI360 – Transformerande Ledarskapsinventorium 360˚

TLI360 – Transformerande Ledarskapsinventorium för 360˚ feedback

Behöver du hjälp med att utveckla ditt ledarskap?

Syfte

Syftet med TLI360 är att vara referenspunkt för formulering av konkreta utvecklingsmål och individuella utvecklingsplaner för att bli en bättre och effektivare ledare.

Besrivning

TLI360 är ett verktyg för att ge individuell feedback på ditt ledarskapsbeteende.  Underlaget består i enkätsvar från personer som arbetar med dig. Verktyget har sin bas i det transformerande ledarskapet, vilket är den ledarskapsmodell som har starkast vetenskaplig grund och visat sig inte bara ge resultat i det egna ledarskapet utan också hos medarbetare och organisationen i stort.

Genomförande

Din ledarskapsutveckling startas upp med ett telemöte då verktyget och utvecklingsprocessen gås igenom. Under detta möte går vi igenom processen. TLI360 genomförs via en webbaserad enkät som du fyller i och skickar till de personer som du önskar få återkoppling från (minst 6 men helst >10). Under denna fas bistår dig din personliga coach. Informationen sammanställs därefter i en så kallad feedbackrapport som gås igenom tillsammans med dig på plats. Tillsammans utvecklar ni därefter personliga utvecklingsmål och en handlingsplan för att uppnå dessa. Din coach är TLI360-certifierad och har universitetsutbildning i beteendevetenskap.

Målgrupp & förkunskaper

Målgruppen för TLI360 är chefer och ledare.

Beställ här Kontakta mig

Fakta

Pris: 6 000 kr + reskostnader

I priset ingår:

  • Skriftlig enkätguide
  • Personlig start-up och handledning
  • Webbenkät
  • Skriftlig feedbackrapport
  • Genomgång av rapport med TLI360-certifierad coach hos dig
  • Utvecklingssamtal om mål och handlingsplan hos dig

Uppskattad tidsåtgång:
Start-up 0,5h
Enkät 0,5h per enkätdeltagare
Genomgång och utveckingsplan 3h

Språk: Svenska (även engelska)

Kontaktperson:
Marie Langenfeld
Tel: 031-723 21 28