tisdag 16 juli
tisdag 16 juli

Certifieringskurs i projektledning IPMA-D – som distanskurs

Certifieringskurs i projektledning IPMA-D – som distanskurs

Kursen ger dig breda kunskaper i projektledning, vägleder dig genom certifieringsprocessen och förbereder dig på certifieringsprovet.

Kursmål

Målet med kursen är att ge dig breda kunskaper i projektledning, som intygas med ett kursintyg, och en oberoende internationellt erkänd certifiering av kunskapen enligt IPMA-D.

Kursinnehåll

Certifieringskursen består av två oberoende moduler, Grund och Preparand, som även kan beställas separat. Om du redan har teoretiska kunskaper i projektledning, som endast behöver uppdateras, kan Preparandkurs IPMA-D vara ett alternativ. Modulen Grund har genomgått en 3:e-parts verifiering enligt IPMA:s normer och är IPMA registrerad, vilket kan ses som en kvalitetssäkring av kursinnehållet. Kursens innehåll bygger på de internationellt erkända projektkunskapsbaserna IPMA Competence Baseline (ICB) och Project Management Body of Knowledge (PMBOK).  
 • Projektets grund
 • Projektstarten
 • Planering
 • Kostnader
 • Kvalitet
 • Riskhantering
 • Teamet
 • Genomförande/Styrning
 • Projektavslut

Genomförande

En interaktiv grundkurs och ett särskilt servicepaket, innehållande litteratur, tips, råd, stöd och administration inför certifieringen, förbereder dig på den internationellt erkända certifieringen.

Grundmodulen består av 36 interaktiva webb-baserade lektioner inom ovanstående områden. Mellan eller parallellt med modulerna läser du projektledningslitteratur och reflekterar över din egna organisations sätt att genomföra projekt och egna erfarenheter. Inlärningen sker framför allt genom interaktiva övningar och webbdiskussioner med din kurscoach. Statusindikatorer visar tydligt hur det går för dig under kursen. Aktuell kurslitteratur och ett omfattande PDF-material ingår i kursavgiften.

Under kursen har du en personlig kurscoach, som är certifierad på lägst IPMA-D nivå. Tillsammans arbetar ni fram en genomförandeplan som passar din arbets- och livssituation. En målsättning i kursen är att förbereda alla nödvändiga formulär inför certifieringsprocessens obligatoriska introduktionsseminarium. Därefter fokuserar du på att förbereda dig inför certifieringsprovet. Provförberedelser sker genom litteraturstudier och med för ändamålet framtagna litteraturreferenser. Din distanscoach följer hela tiden dina förberedelser och hjälper dig att optimera vägen fram till certifikatet.

Uppskattad studietid är ca. 80 timmar fördelat på ca. 4 månader. Perioden mellan anmälan till certifieringstillfälle och certifikat är ca. 3 månader. Du väljer tillsammans med din kurscoach ett lämpligt certifieringstillfälle som passar din arbets- och livssituation. Du väljer själv startdatum, tempo, tidpunkt, plats och till stora delar metod för dina studier.

Vid certifiering enligt IPMA-D tillkommer en separat avgift för denna process. Avgiften är 9 900 kr ex. moms. Denna avgift inkluderar certifieringsprocessen och ett certifieringsprov . Om du efter vår kurs skulle misslyckas med certifieringsprovet, och inte är nöjd med kursen betalar vi avgiften för omprovet (2 800 kr), om certifieringen beställs genom oss och omprovet genomförs inom ordinarie certifieringsomgång.

Målgrupp & förkunskaper

Certifieringskurs i projektledning IPMA-D vänder sig till yrkesverksamma som behöver kunskaper i projektledning, och som dessutom vill bekräfta dessa med ett internationellt erkänt certifikat (www.projektledarcertifiering.se).

Övrigt

 • Kursen ger 12 PDU-poäng.
 • Utveckla grundkunskaperna med Fortsättningskurs i projektledning.
 • Kursen paketeras ofta med certifiering. Då tillkommer 9 900 kr
 • Garanti: Vi betalar eventuell omprovavgift (värde 2 800 kr)

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ

Kursfakta

Längd: 80 timmar, under ca. 4 mån.Startdatum: Flexibelt
Slutdatum: Flexibelt
Kursdagar: Flexibelt
Ort: Distans
Pris: 17 600 kr ex moms

I priset ingår:
1 års kursaccess
PDF-kursdokumentation
Kurslitteratur
Studiehandledning
Distanscoach/support
Studieguide inför certifieringsprov

Kurslitteratur:
Projektledning; Tonnquist
Individer, grupper och ledarskap i projekt; Jansson & Ljung
IKM-Individuell Kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning; Svenskt Projektforum

Språk: Sve, Eng
Kursintyg: PDF-intyg med IPMA reg stämpel
Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 0730-76 90 56