måndag 17 juni
måndag 17 juni

Preparandkurs IPMA-B – på distans

Preparandkurs IPMA-B – på distans

Preparandkurs IPMA-B är en förberedande distanskurs inför certifiering som senior projektledare.

Kursmål

Att effektivt och tryggt ta dig igenom certifieringsprocessen och framgångsrik certifiering enligt IPMA-B.

Kursinnehåll

  • Litteraturstudier
  • Kartläggning av erfarenhet enligt IKM
  • Komplexitetsbedömning av projekt och beskrivning av projekt enligt IKM
  • Kartläggning av kompetens i projektledning enligt IKM
  • Provförberedelser med preparandsimulatorn X-AM IPMA och studieguide
  • Utveckling av projektledningsrapport
  • Förberedelser inför workshop och intervju

Genomförande

Under kursen har du en personlig kurscoach, som är certifierad projektledare eller senior projektledare och som själv har erfarenhet av certifieringsprocessen enligt IPMA.  Tillsammans arbetar ni fram en genomförandeplan som passar din arbets- och livssituation. En målsättning i kursen är att förbereda ansökan inför certifieringsprocessens obligatoriska introduktionsseminarium. Därefter fokuserar du på att förbereda dig inför certifieringsprovet. Provförberedelser sker genom litteraturstudier, arbete med den webb-baserade Preparandsimulatorn X-AM IPMA och med för ändamålet framtagna litteraturreferenser och studieguide. Simulatorn visar tydligt din kunskapsutveckling. Efter certifieringsprovet stöttar dig coachen med projektledningsrapporten och guidar dig fram till workshop och intervju. Din distanscoach följer hela tiden dina förberedelser och hjälper dig att optimera vägen fram till certifikat..

Målgrupp & förkunskaper

Du har minst 55 månaders erfarenhet av projektledning från de senaste 8 åren. Du har redan teoretiska kunskaper i projektledning motsvarande Grundkurs i projektledning, men behöver repetera dessa. Du vill under flexibla studieformer, men med personligt stöd förbereda dig på en projektledarcertifiering enligt IPMA-B.

Övrigt

  • Om kursen paketeras med certifiering erhåller du 10% rabatt på certifieringsavgiften som är 33 900 kr
  • Inleds vid behov av teoretiska projektkunskaper med Grundkurs i projektledning, merpris 7 900 kr

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ

Kursfakta

Längd: 70-90 timmar under minst 4-5 mån.
Startdatum: Flexibelt
Slutdatum: Flexibelt
Kursdagar: Flexibelt
Ort: Distans
Pris: 18 600 kr ex moms
I priset ingår:
Personlig vägledning
Preparandsimulatorn X-AM IPMA
Kurslitteratur
Korsreferenser mellan IKM och litteratur

Kurslitteratur:
Projektledning; Tonnquist
Individer, grupper och ledarskap i projekt; Jansson&Ljung
IKM-Individuell Kompetensmodell för projekt-,program och portföljledning; Svenskt Projektforum

Språk: Sve, Eng
Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 0730-76 90 56