tisdag 16 juli
tisdag 16 juli

Preparandkurs IPMA-D – på distans

Preparandkurs IPMA-D – på distans

Preparandkurs IPMA-D är en förberedande distanskurs inför certifieringen av kunskaperna i projektledning.

Kursmål

Att effektivt och tryggt ta dig igenom certifieringsprocessen och framgångsrik certifiering enligt IPMA-D.

Kursinnehåll

  • Litteraturstudier
  • Kartläggning av erfarenhet enligt IKM
  • Kartläggning av kompetens i projektledning enligt IKM
  • Provförberedelser

Genomförande

Under kursen har du en personlig kurscoach, som är certifierad på den nivå du valt. Tillsammans arbetar ni fram en genomförandeplan som passar din arbets- och livssituation. En målsättning i kursen är att förbereda ansökan inför certifieringsprocessens obligatoriska introduktionsseminarium. Därefter fokuserar du på att förbereda dig inför certifieringsprovet. Provförberedelser sker genom litteraturstudier och med för ändamålet framtagna litteraturreferenser och studieguide. Din distanscoach följer hela tiden dina förberedelser och hjälper dig att optimera vägen fram till certifikatet.

Målgrupp & förkunskaper

Kursen riktar sig till personer som redan har teoretiska kunskaper i projektledning motsvarande Grundkurs i projektledning, men som behöver fräscha upp dessa, och som under flexibla studieformer, men med personligt stöd vill förbereda sig på en projektledarcertifiering enligt IPMA-D.

Övrigt

  • Kursen paketeras ofta med certifiering, då tillkommer certifieringsavgiften 9 900 kr
  • Inleds vid behov av teoretiska projektkunskaper med Grundkurs i projektledning, merpris 7 900 kr
 

Recensioner och erkännanden

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med


Se fler recensioner på Utbildning.se

LC2 Grundkurs i Projektledning

Certifierade

UL

Certifierade

CTT

Certifierade

GDQ

Kursfakta

Längd: 30-40 timmar under 3-4 mån.
Startdatum: Flexibelt
Slutdatum: Flexibelt
Kursdagar: Flexibelt
Ort: Distans
Pris: 9 700 kr ex moms

I priset ingår:
Personlig vägledning
Kurslitteratur
Korsreferenser mellan IKM och litteratur
Studieguide inför prov

Kurslitteratur:
Projektledning; Tonnquist
Individer, grupper och ledarskap i projekt; Jansson & Ljung
IKM-Individuell kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning; Svenskt Projektforum

Språk: Sve, Eng
Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 0730-76 90 56