måndag 17 juni
måndag 17 juni

Projektsimulatorn SimulTrain™

Projektsimulatorn SimulTrain™

* Anser du att learning-by-doing och upplevelsebaserat lärande är en effektiv väg till kunskap?

* Inser du svårigheten med att genomföra ett traditionellt rollspel med projektledningens många aspekter

* Vill du att kursdeltagarna avslutar sin utbildning med att praktisera sina teoretiska kunskaper i projektledning i en riskfri miljö?

* Söker du en metod för att träna projektledningens beteendekompetens?

* Vill du att kursdeltagarna lär sig projektledning på ett roligt sätt?

Syfte

Projektsimulatorn™ SimulTrain® är ett PC eller webbaserat tränings- och utbildningsverktyg som möjliggör tids- & kostnadseffektiv praktisering av projektledningens kompetenser, i en virtuell riskfri miljö.

Besrivning

Simulatorn som bygger på en vetenskaplig modell av mänskligt beteende tar hänsyn till faktorer som motivation, ansvar och teamförhållanden. Därigenom simulerar den på ett realistiskt sätt många av de situationer som uppstår i ett verkligt projekt. SimulTrain® togs ursprungligen fram vid tekniska högskolan i Lausanne 1995. Sedan flera år utvecklas och marknadsförs den internationellt av STS, Sauter Training & Simulation AG. LC² är STS:s svenska partner, återförsäljare och distributör. Projektsimulatorn™ används sedan flera år i våra egna kurser och utbildningar. LC² samarbetar även med utbildningsorganisationer och utbildningskonsulter som använder sig av det pedagogiska verktyget i egen verksamhet. En typisk utbildningsworkshop med Projektsimulatorn™ genomförs under 1,5 – 2 dagar. Av denna tid är 3 – 4 h ren simuleringstid, som är uppdelad i 2 alternativt 3 perioder. Ca. 2-3 h ägnas åt projektplanering. Under workshopen simuleras ett projekt med 11 veckors varaktighet. Simulatorn körs lämpligen på bärbara datorer, vilket ökar flexibiliteten och möjliggör en pedagogisk layout. Simuleringen genomförs av pedagogiska skäl i grupper om 3-4 personer, där varje grupp har sin dator. Vi rekommenderar max. 4 grupper per workshop. Eftersom inlärningsprincipen learning-by-doing tillämpas är kursledaren eller SimulTrainern framförallt aktiv under genomgångarna och diskussionerna. Läreffekterna av en workshop med Projektsimulatorn™ beror på hur SimulTrainern bygger upp sin kurs. Simulatorn erbjuder stor flexibilitet att designa upplägget efter behov och förkunskaper. Den realistiska projektsimuleringen gör det möjligt att diskutera projektledningens utmaningar när de upplevs. Programapplikationen är idag webbaserad, men finns även i en datorbaserad version. Bildskärmen på datorn som används bör minst ha formatet 15”, för att gruppen tillsammans skall kunna bearbeta innehållet på skärmen. Eftersom simuleringen inkluderar ljudmeddelanden krävs ljudkort och högtalare (gärna externa). För smidigare och snabb navigering av simulatorn är en datormus nödvändig. Simulatorn kan pausas men endast köras en gång per licens. Simuleringen är tillgänglig 12 månader efter distribution av accsessdata.

Genomförande

Efter beställning får du accessuppgifter via e-post. Med varje licens följer en specifik accesskod. Deltagardokument laddas ner från vår resurssida.

Målgrupp & förkunskaper

Målgruppen för verktyget är utbildande organisationer och utbildningskonsulter. För att få använda SimulTrain ställs krav på en SimulTrainerutbildning.

Övrigt

  • Verktyget används i vår ”Workshop med Projektsimulering”

Fakta

Pris: 5 655 kr per licens, ex moms
Antal deltagare: max. 4 per licens
I priset ingår:
* Användarguide
* Deltagardokument som projektbeskrivning och rapportformulär
* 12 mån access till simuleringen

Språk: Sve, Eng, Tys, Fra, Spa med flera.

Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 0730-76 90 56