måndag 17 juni
måndag 17 juni

[col1]

Projektledningsspel – professionellt affärsspel på internet

Träna projektledning, på distans, utan risk. Träna projektledning på ett lustfullt och professionellt sätt, i din egna takt på en plats som du väljer själv. En kurscoach handleder dig genom det upplevendebaserade lärandet, som genomförs på internet.

Kursmål

Efter affärsspelet har du tillämpat både hårda och mjuka kompetenser i projektledning. Du har agerat projektledare i ett virtuellt projekt, och därigenom på ett effektivt sätt förbättrat din kompetens i projektledning. Du lär dig genom att spelet ger dig kontinuerlig feedback på ditt agerande som projektledare och genom att reflektera över de misstag du gör, dvs. learning -by – doing.

Kursinnehåll

En handledarstödd projektsimulering med affärsspelet SimulTrain.

Genomförande

Efter kursanmälan får du/ni en spelhandledning och accessuppgifter per e-post. Efter att du/ni bekantat dig/er med det webbaserade affärsspelets layout och menyer genomförs ett telemöte med kurshandledaren då projektscenariot och projektsimulatorn gås igenom.

Spelet inleds med att du avslutar planeringsfasen av ett virtuellt projekt. Konkret innebär det att du bemannar projektets aktiviteter, planerar projektkommunikationen, kvalitetssäkringen och riskhanteringen. Detta steg tar 1-2 timmar.

Efter projektplanering kan projektets genomförandefas påbörjas. Utan pauser tar denna fas 1,5 timme. Under denna fas fattar du viktiga projektbeslut och agerar både aktivt och proaktivt på de avvikelser som uppstår. Din uppgift är att styra projektet i mål utan försening, inom budgetramarna och utan att bränna ut dina projektmedarbetare. Under denna fas simulerar du 4 av projektets 11 veckor. Efter 4 veckor pausar affärsspelet automatiskt.

Genomförandeperiod 1 följs av en reflektionsfas, då det är din uppgift att analysera projektets status och författa en projektstatusrapport, som handledaren ger dig feedback på. Tidsinsats 1-2 timmar.

Före genomförandeperiod 2 korrigerar du de avvikelser som du identifierat och uppdaterar projektplaneringen. Du lägger ca. 1 timme på detta steg.

Du är nu redo att simulera projektets avslutande veckor, med viktiga beslutspunkter och hantering av avvikelser, fortfarande med uppdraget att leverera projektets resultat med kvalitet, i tid och inom budget. Du avslutar denna fas med att utvärdera projetet och skriver en slutrapport. Tidsåtgång för denna period är 1-2 timmar.

Affärsspelet avslutas med ett telemöte med distanshandledaren. Du får en skriftlig lärdomsrapport, med förslag på förbättringsområden.

Affärsspelet kan pausas vid behov. Rekommendationen är dock att genomföra ovanstående faser utan avbrott.

Målgrupp & förkunskaper

Nya projektledare, erfarna projektledare och de som arbetar med projekt.

Övrigt

[large-button title=”Prova på här” link=”http://www.sts.ch/smt/demo/demo_e.htm” target=”_blank”]

[large-button title=”Anmäl dig här” link=”https://lc2.se/kursanmalan/”]

[large-button title=”Kontakta mig” link=”https://lc2.se/kontakta-lc2/”]

[/col1]

 

[col2]

Recensioner och erkännanden

[brownbox]

Ger en bra plattform att bygga på!
En bra grundutbildning som ger en inblick i de områden och aktiviteter som bör finnas med i ett projekt. Tydligt och pedagogiskt, sjyssta exempel och övningar och en del bra dokumentmallar att arbeta vidare med

Se fler recensioner på Utbildning.se

[/brownbox]

[brownbox]

IPMA

LC2 Grundkurs i Projektledning

[/brownbox]

Kursfakta

[brownbox]

Längd: 8 timmar
Startdatum: Flexibelt
Slutdatum: Flexibelt
Kursdagar: Flexibelt
Ort: Distans
Pris: 10 700 kr ex moms

I priset ingår:
1 års kursaccess
Skriftlig spelhandledning
Distanscoach/support

Kurslitteratur:
Spelhandledning

Språk: Sve, Eng
Kursintyg: PDF-intyg
Kontaktperson:
Robert Langenfeld
Tel: 031-723 21 28

[/brownbox]

 

[/col2]